Eettinen liiketoiminta

Hyvän liiketavan periaatteet (LEO Code of Conduct) ja yhteiskuntavastuu (Corporate Social Responsibility CSR) antavat yhdessä LEO Pharman arvojen kanssa vahvan perustan LEO Pharman eettiselle liiketoiminnalle.

Hyvän liiketavan periaatteet 

Hyvän liiketavan periaatteet vie LEO Pharman arvot – rehellisyys, asiakaslähtöisyys, innovaatiot, intohimo ja sopeutumiskyky – osaksi johdonmukaisia toimenpiteitä kun kohtaamme eettisiä ongelmia ja hyvän liiketoimintatavan noudattamista koskevia kysymyksiä päivittäisessä työssä. Suoritustamme ei mitata vain tuloksen perusteella. Kuinka me saavutamme sen, on yhtä oleellinen asia. 

Terveydenhuollon yrityksenä jolla on korkeat eettiset vaatimukset, me otamme vastuun toimistamme. Hyvän liiketavan periaatteet (LEO Code of Conduct) auttaa meitä toimimaan vastuullisesti ja parantamaan potilaiden elämänlaatua. Me keskitymme potilaiden tarpeisiin ja otamme ne huomioon kaikessa tekemisessä. LEO Pharman työntekijät sitoutuvat noudattamaan LEO Pharman Hyvän liiketavan periaatteita.

Lataa LEO Pharman Hyvän liiketavan periaatteet – LEO Code of Conduct 

​Noudatamme myös henkilötietosuojalain määräyksiä ja käsittelemme henkilötietoja luottamuksella, huolellisesti ja vain silloin kun se on välttämätöntä. Lue tästä lisää:
LEO Pharman lääketurvatoiminnan ilmoitus henkilötietojen käsittelystä

Yhteiskuntavastuu

Me LEO Pharmalla olemme sitoutuneet parantamaan ihosairauksista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Säätiönä meillä on velvollisuus ja samalla mahdollisuus investoida potilaiden paremmalle hoidolle. LEO Pharman yhteiskuntavastuu strategia (Corporate Social Responsibility CSR) tukee meidän yritysstrategiaa ‘Helping SARAH – LEO towards 2020’ joka keskittyy asettamaan potilaat etusijalle mitä tahansa me teemme. Tavoite on auttaa yli 100 miljoonaa ihmistä vuonna 2020.  

Me tunnistamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tarjotessamme ratkaisuja potilaille. Haluamme olla vastuullisia kaikissa toiminnoissamme. Toimintamme perustuu Yhteiskuntavastuu strategiaan ja neljään strategiseen yhteiskuntavastuu pilariin:

  • Ympäristö & turvallisuus
  • Ihmiset & terveys
  • Hyvä liiketoimintatapa & eettisyys
  • Kumppanuudet & yhteistyö

LEO Pharma noudattaa voimassa olevia lakeja, asetuksia ja kansainvälisiä vaatimuksia, kuten YK:n Global Compact periaatteita koskien ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöasioita ja korruption vastaisuutta, jotka ovat linjassa LEO Pharman arvojen kanssa.

Lataa LEO Pharman Yhteiskuntavastuu raportti - Corporate Social Responsibility (CSR)

 

LEO Yhteiskuntavastuu politiikka

Lataa PDF versio LEO yhtymän yhteiskuntavastuusta
- Klikkaa tästä

LEO Yhteiskuntavastuu strategia

Lataa PDF versio meidän yhteiskuntavastuu strategiasta
- Klikkaa tästä