LEO missio, visio ja arvot

LEO Pharman henkilökuntaa yhdistää maailmanlaajuisesti yhteiset visio, missio ja arvot, jotka ohjaavat työtämme kohti kestävää kasvua ja kehitystä

LEO Missio

Autamme ihmisiä saavuttamaan terveen ihon.

LEO Visio

Olemme ensisijainen ihotautien hoidon kumppani parantaen ihmisten elämää ympäri maailmaa.

LEO Arvot

Arvomme heijastavat tapaa, jolla pyrimme parantamaan potilaiden elämänlaatua. Ne kuvastavat myös LEO ihmisten tapaa työskennellä yhteistyössä kunnioittaen, luottaen ja tukien toinen toistaan, luottamuksen arvoisesti, omistautuneesti ja ammatillisin työtavoin. Kannamme vastuuta ja saavutamme hyviä tuloksia. 

Rehellisyys

Me olemme vastuullinen yritys ja pidämme lupauksemme.

Me toimimme ja kommunikoimme avoimesti, rehellisesti ja luotettavasti.

Asiakaslähtöisyys

Parannamme ihmisten elämänlaatua kilpailukykyisillä tuotteilla ja palveluilla.

Me ymmärrämme asiakkaitamme, sitoudumme kumppanuuteen ja vuoropuheluun.

Innovaatiot

Meillä kaikilla on vastuu vallitsevan tilan kehittämisestä ja haastamisesta.

Me jaamme ja viemme käytäntöön ideoitamme ja opimme epäonnistumisista.

Intohimo

Me tulemme olemaan parhaita. Me välitämme ihmisistä ja olemme ylpeitä työstämme.

Pyrimme tukemaan ja innostamaan muita pyrkimyksissämme muutosten tekemiseen.

Sopeutumiskyky

Pysymme ketteränä dynaamisessa maailmassa tavoittelemalla joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

Tartumme uusiin mahdollisuuksiin niiden ilmaantuessa.